Chi tiết:
Mỗi gốc dưa sẽ được chọn để giữ lại 2 trái. Với công đoạn nầy sẽ loại bỏ những trái méo, trái có hình dạng xấu, hoặc loại bỏ bớt những trái thừa và giữ lại một gốc tối đa 2 trái.( khoảng từ 12 lá đổ lên) nhằm tối ưu hoá cho sự phát triển của trái dưa cũng như góp phần tạo ra mẫu mã hàng hoá đẹp và chuẩn hơn. Xong công đoạn nầy sẽ còn khoảng 20 ngày nữa là có thể thu hoạch dưa.
Ảnh và video :