Cơ Sở Đóng Gói Thanh Long Hưng Loan

Mã nhà xưởng : VN-BTHIH-235

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0623864602

Email :

hungloantradeco@gmail.com

Địa chỉ :

Xóm 4, Thôn Đại Thiện 1, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

3031 m²

Diện tích kho lạnh :

592 m³

Sản lượng :

4140 tấn/năm

Giấy kiểm định :

Nhật ký hoạt động :