Vùng trồng Bưởi da xanh Hồ Trung Kiên

Vùng trồng
Mã vùng : Chờ cấp mã

Hình ảnh :

Người đại diện :

Địa chỉ :

Ấp Láng Sen, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã bảy, Tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

7 ha

Sản lượng dự kiến :

300 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :