Vườn Cam Khe Mây NGỌC HOÀN

Vùng trồng
Mã vùng : Chờ cấp mã

Hình ảnh :

Người đại diện :

Email :

ngochoan@gmail.com

Địa chỉ :

Xóm 8, Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh, Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

4 ha

Sản lượng dự kiến :

15 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Thu Đông

Nhà xưởng liên kết :

Nhật ký vùng sản xuất :