Vùng trồng mít Hồ Trung Kiên

Vùng nuôi
Mã vùng : Chờ cấp mã

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0939011122

Địa chỉ :

Ấp Láng Sen, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã bảy, Tỉnh Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

7 ha

Sản lượng dự kiến :

750 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Nhật ký vùng sản xuất :