Vườn trồng cây nhãn An Nhơn Đồng Tháp

Nhóm sản xuất
Mã vùng : VN-DTOR-0014

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0915131846

Địa chỉ :

Phường Tân An, Thị Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

57 ha

Sản lượng dự kiến :

144 Tấn

Số lượng cây con :

11520

Thời gian nuôi trồng :

5 năm - 7 năm (70 hộ)

Danh sách kĩ thuật viên :

Danh sách thành viên :

Chứng nhận đất đai :

Hợp đồng liên kết sản xuất :

Chứng nhận chất lượng :

Nhật ký vùng sản xuất :