Vườn trồng cây nhãn Phú Hựu Đồng Tháp

Nhóm sản xuất
Mã vùng : VN-DTOR-0015

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0946248595

Địa chỉ :

Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ vùng sản xuất :

Sản phẩm đang sản xuất :

Diện tích :

20 ha

Sản lượng dự kiến :

58 Tấn

Số lượng cây con :

4000

Thời gian nuôi trồng :

5 -7 năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Hợp đồng liên kết sản xuất :

Nhật ký vùng sản xuất :