Vườn trồng cây nhãn Tân Thuận Đông

Nhóm sản xuất
Mã vùng : VN-DTOR-0016

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0989558791

Địa chỉ :

Phường Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

100 ha

Sản lượng dự kiến :

2000 Tấn

Số lượng cây con :

10000

Thời gian nuôi trồng :

5 năm - 7 năm (45 hộ)

Danh sách kĩ thuật viên :

Danh sách thành viên :

Chứng nhận chất lượng :

Nhật ký vùng sản xuất :