VÙNG TRỒNG THANH LONG ĐOÀN THỊ LIỄU

Vùng trồng
Mã vùng : Chờ cấp mã

Hình ảnh :

Người đại diện :

Địa chỉ :

Xóm 1, Thôn 7, xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Bản đồ vùng sản xuất :

Nhà xưởng liên kết :

Thông tin chung :

Thông tin liên hệ: Mr Dương Hữu Tâm Số điện thoại: 0942514118 Địa chỉ: 112 Đỗ Hành, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Email: duonghuutam1979.skhcn.bt@gmail.com

Nhật ký vùng sản xuất :