Vườn trồng mít Nguyễn Nhất Trường

Vùng trồng
Mã vùng : Chờ cấp mã

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0919572462

Email :

nhattruong@gmail.com

Địa chỉ :

Ấp Láng Sen A, Xã Hiệp Lợi, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

17 ha

Sản lượng dự kiến :

100 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Quanh năm

Danh sách kĩ thuật viên :

Thông tin chung :

Vùng sản xuất mít nghệ xuất khẩu

Nhật ký vùng sản xuất :