Lê Thanh Tiến

Chủ doanh nghiệp
Thôn Đằng Thành, Mương Mán, Hàm Thuận Nam
Chủ cơ sở

Nhật ký hoạt động

Công việc: