Nguyễn Nhất Trường

Nông trại
ấp láng sen A -xã hiệp lợi -tx ngã bãy -hậu giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Công tác hơn 10 ngày về lại thăm vườn ,mức độ phát triển thật nhanh
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm trái chuẩn bị cắt trái ,loại những trái cho kết quả không đạt
Ảnh và video :
Chi tiết:
đợt trái đầu tiên tháng này không bị sơ đen
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
phát cỏ trên vườn mít ,rải hữu cơ
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
công tác sau tết nguyên đáng ,cắt bỏ trái đầu tiên ,tình hinh dịch bệnh corona bà con nhớ đeo khẩu trang nơi công cộng chỗ đông người,dùng nước xác khẩu rửa tay thật kĩ,cách phòng chống bảo vệ gia đình và người thân
Ảnh và video :