Võ Việt Hưng

Quản lý
hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com
Xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Giám Đốc Hợp Tác Xã

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Đoàn cán bộ CCIC - NBC - VN Trace xướng cở sở đóng gói HTX Mỹ Xương về thực hành tốt truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đi Trung Quốc
Ảnh và video :
Công việc: