Trần Như Hoàng

Nông trại
Trannhuhoang@gmail.com
Bình Sơn, Quảng Ngãi
6 ha
100 tấn/năm
sản xuất Dưa hấu

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Chuẩn bị thu hoạch, công tác tháo dở hệ thống tưới nhỏ giọt để chuẩn bị cắt trái, và vận chuyển đến nơi đóng hàng.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tưới nuớc định kì bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. định kì 2 ngày tưới 1 lần.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Mỗi gốc dưa sẽ được chọn để giữ lại 2 trái. Với công đoạn nầy sẽ loại bỏ những trái méo, trái có hình dạng xấu, hoặc loại bỏ bớt những trái thừa và giữ lại một gốc tối đa 2 trái.( khoảng từ 12 lá đổ lên) nhằm tối ưu hoá cho sự phát triển của trái dưa cũng như góp phần tạo ra mẫu mã hàng hoá đẹp và chuẩn hơn. Xong công đoạn nầy sẽ còn khoảng 20 ngày nữa là có thể thu hoạch dưa.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thụ phấn dưa trước đây làm thủ công. sáng khoảng 8h_10h. người làm vườn sẽ ngắt hoa đực và thụ phấn cho hoa cái để tỉ lệ đậu quả cao. Hiện nay công đoạn này đã được nhà vườn thay thế bằng cách nuôi ong mật để ong thụ phân.Vơis diện tích 3ha thì có thể bố trí 2 thùng ong.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đưa ra các định hướng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp.
Ảnh và video :